This web uses cookies for improving services, selection of advertisements and statistical analysis of web usage. By using this web you agree with this. Further information on cookies I agree

"MIKROSKOPIE 2018" konference CSMS - Registrační formulář pro FIRMY

note: We reccommend using the Internet Explorer browser.

LEDNICE NA MORAVĚ, 14. - 16. května 2018

Velmi si ceníme Vašeho zájmu a podpory, díky níž nám pomůžete zajistit průběh konference. Možné jsou krátké vědecko-firemní prezentace, firemní stánek a případně i možnosti dalšího zviditelnění podle Vašich představ. Prosím vyplňte Vaše požadavky ve formuláři níže, případně další požadavky zde neuvedené vepište do volného pole nebo je směrujte přímo na prof. Pavla Hozáka (hozak@img.cas.cz).

Pro registraci osob - firemních zástupců prosím použijte registrační formulář pro fyzické osoby

Faktura s registračním poplatkem Vám bude odeslána ihned po vyplnění tohoto formuláře.

Platbu prosím proveďte dle instrukcí uvedených ve faktuře.

Prosíme nezapomeňte při platbě uvést variabilní symbol sloužící k identifikaci Vaší platby.

TERMÍN PRO REGISTRACI NA FIREMNÍ VÝSTAVU  S ABSTRAKTEM JE 31. BŘEZEN 2018, BEZ ABSTRAKTU DO 12. DUBNA 2018.

Pro registraci abstraktu vyplňte, prosím, abstraktní formulář.

Storno podmínky

V případě zrušení registrace od 20. dubna 2018 do 26. dubna 2018 bude registrační poplatek vrácen ve výši 50%. V případě zrušení registrace po 26. dubnu 2018 registrační poplatek nemůže být vrácen.

Pokud máte nějaké dotazy k formuláři nebo se vyskytnou technické problémy s odesláním formuláře, kontaktujte prosím sekretariát konference: conference@mikrospol.cz.

Pokud se registrujete do systému poprvé, obdržíte po zadání Vaší emailové adresy potvrzovací email. Když neobdržíte potvrzovací email do 10 minut, zkontrolujte Vaši spamovou složku. Potvrzovací email je odesílán z adresy: noreply@greception.com. V případě přetrvávajících problémů nás kontaktujte na: conference@mikrospol.cz.


Přehled firemní prezentace

Pro vstup do registračního formuláře prosím zadejte svůj e-mail do pole v dolní části.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

"MICROSCOPY 2017" conference CSMS - Registration form for companies

Venue: LEDNICE NA MORAVĚ

Date: 14 - 16 May 2018

Thank you very much for your interest and your support. During the conference, your company can be presented at scientific-company lectures, posters, or a company stand. To complete the registration, please fill in the form below. You can write other comments and questions to the indicated field or contact Prof. Pavel Hozák directly (hozak@img.cas.cz).

For registration your representatives of the company, please use registration form for individuals.

An invoice with the registration fee will be sent to your e-mail address immediately after the registration. Please follow the instructions in the invoice.

Please, never forget to state the unique variable symbol, which is written in the invoice, during your payment.

REGISTRATION DEADLINE WITH ABSTRACT IS 31 MARCH 2018, WITHOUT ABSTRACT 12 APRIL 2018.

For abstract registration please fill the on-line abstract submission form.

Cancellation policy

Cancellation of registration from 20 April to 26 April - the registration fee will be reimbursed in 50%.

After 26 April - the registration fee cannot be refunded.

 

For any questions please contact us at: conference@mikrospol.cz

If you are using gReception for the first time, you will be asked for registration, in this case, please provide your email address to which a validation email will be sent to complete the registration.

​Please note: ​ The server sends the validation email immediately​ ​from the address: noreply@greception.com.​ ​ ​If you do not receive th​e confirmatory email within 10 minutes​, please check your spam folder.​ ​ If the problems persist, please contact us at: pislova@img.cas.cz.

If you have used gReception before, please enter your regist​e​red email​ below.

Number of characters: